Vyhlásenie XIV. ročníka fotosúťaže s témou „Na ceste“

Už tradične sa do diania festivalu môžete zapojiť už skôr ako v novembri a to zaslaním troch fotografií s outdorovou tematikou. Už teraz sa tešíme na fotografie z Vašich ciest z blízkeho okolia, či vzdialených krajín. Pojem témy „Na ceste“ však nemusí znamenať iba chodník, či trasu..., pokojne popustite uzdu svojej fantázií.

Fotografie posielajte v požadovanom formáte (viď podmienky a pravidlá) spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu: fotosutaz@horyzonty.sk, alebo využite ON-LINE PRIHLÁŠKU.

40 najzaujímavejších fotografií bude vystavených v priestoroch kina Hviezda, z ktorých porota vyberie a ocení štyri najlepšie.

Ocenenia:

Ocenené budú tri najlepšie fotografie (1., 2. a 3. miesto) a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa úplný víťaz.

Vybrané fotografie ako vždy vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne trojčlenná porota. Víťazov aj autorov vybraných fotografií, ktoré vystavíme, budeme informovať e-mailom najneskôr 1.11.2019.

Podmienky a pravidlá fotosúťaže

   Podmienky súťaže

Dôležité informácie:

  • Uzávierka fotosúťaže: 20.10.2019
  • Výstava vybraných fotografií: 7.-9.11.2019
  • Téma fotosúťaže: Na ceste

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2019 HoryZonty All Rights Reserved