Predstavujeme filmovú porotu

Kristína Hermanová

Predsedkyňa filmovej poroty sa vo svete kultúry pohybuje hneď vo viacerých rolách - ako študentka, herečka, fotografka, pedagogička, kurátorka... Vyštudovala Teóriu a dejiny umenia na FF Masarykovej univerzity v Brne, následne Učiteľstvo umelecko–výchovných a výchovných predmetov na FF UK v Bratislave. Odbornú stáž absolvovala v Eponyme Galerie vo francúzskom Bordeaux, v Galérii Plus Mínus Nula a kultúrnom centre Stanica, Žilina – Záriečie. V Žiline sa realizovala na viacerých projektoch v rámci fotenia pre filmy, aj ako kurátorka Považskej galérie umenia. Od roku 2014 až do súčasnosti sa podieľa na príprave tituliek pre festival HoryZonty. K outdoorovým aktivitám má blízko aj vo voľnom čase, k jej záľubám patrí okrem iného aj turistika a cestovanie.

Patrik Kubizna

Vyštudoval Fotografický dizajn na SUŠ v Trenčíne. Počas štúdia sa aktívne venoval práci fotografa a podieľal sa na rôznych projektoch v škole i mimo nej, založil Študentskú radu, vypracoval modelový projekt pre prácu s mládežou... Prostredníctvom TRAKTu sa zúčastnil výmenného pobytu Erasmus+ vo Francúzsku, kde sa vzdelával vo filmovej tvorbe. Spolupracoval na niekoľkých zahraničných projektoch. V súčasnosti študuje na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne Filmovú produkciu, kde sa okrem filmovej tvorby podieľa aj na realizácii študentského filmového festivalu Rec Fest. Pôsobí ako riaditeľ Festivalu svetla a tieňa v Trnave, prostredníctvom ktorého sa snaží prinášať súčasné umenie širokej verejnosti. Jeho aktivity smerujú aj ku vzdelávacím workshopom v oblasti umenia a umeleckej produkcii.

Peter Sedlák

Vyštudovaný stavbár z Novej Dubnice, pracujúci ako projektant vzduchotechniky v projekčnej kancelárii a otec dvojročného syna... Má rád horské filmy a uvažovanie o tom, čo všetko je za natáčaním... Nosiť popri vybavení do hôr aj techniku na natáčanie, našliapať extra metre kvôli lepším záberom a pod.

Na súťažné snímky sa pozrie okom rekreačného športovca - horolezca, slacklinera a turistu.

S festivalom HoryZonty sa jeho meno spája už niekoľko rokov - stretnúť ho môžete vždy v posledný festivalový deň, v sobotu, na slackline workshope, ktorý sa každoročne koná pod jeho vedením.